امروز: ۱۴۰۱/۴/۷

آغاز حمله بزرگ متفقین علیه آلمان نازی با گشایش جبهه دوم در فرانسه

  • تقویم : میلادی
  • تاریخ رویداد : 1944/6/6

یکی از حوادث مهم و مؤثر در جریان جنگ جهانی دوم و نتیجه آن، گشودن جبهه دوم توسط متفقین، علیه نیروهای آلمان نازی بود. سحرگاه روز ششم ژوئن سال 1944 میلادی، با پیاده شدن نخستین واحدهای سربازان امریکایی، انگلیسی و کانادایی به فرماندهی ژنرال آیزنهاور در سواحل فرانسه، جبهه دوم جنگ در اروپا گشوده شد. قبل از پیاده شدن این نیروها، 2400 هواپیمای بمب‌افکن امریکایی و انگلیسی، مواضع نیروهای آلمانی و خطوط ارتباطی آن‌ها را در طول سواحل فرانسه و پشت جبهه را بمباران کردند و یک هزار هواپیمای حمل و نقل نیز در بامداد این روز ده‌ها هزار چتر باز در طول ساحل فرو ریختند. تعداد نیروهای متفقین که در طول ماه ژوئن در سواحل شمالی فرانسه پیاده شدند از دو میلیون و هشت‌صد هزار نفر تجاوز می‌کرد. هم‌چنین در این عملیات بزرگ، چهار هزار کشتی، 600 ناوشکن و ده هزار هواپیما در اختیار متفقین بود.

با پیشروی سریع نیروهای متفقین در این جبهه، نیروهای آلمانی شکست‌های متعددی خوردند. هم‌چنین با پیاده شدن نیروهای متفقین در جنوب فرانسه و بلژیک، آزادی شهرهای پاریس و بروکسل و...، و نیز قیام مسلحانه مردم مناطق تحت اشغال آلمان و پیوستن آن‌ها به متفقین، در نهایت با ورود نیروهای متفقین به خاک آلمان، ضربات کوبنده‌ای بر نازی‌ها وارد آمد که توان برخاستن را از آن‌ها گرفت. این عملیات گرچه یکی از وسیع‌ترین حملاتی بود که تاریخ به خود دیده است و موفقیت متفقین نشانگر تدارک وسیع و برنامه‌ریزی دقیق آنهاست، اما از سوی دیگر عدم حضور مارشال رومل فرمانده نیروهای آلمانی، دخالت مستقیم هیتلر و ارائه نقشه‌های جنگی فاقد اندیشه نظامی، باعث شد تا علی‌رغم مقاومت پراکنده نیروهای آلمان، شکست ارتش نازی در این جبهه و در نتیجه، در کل جنگ رقم خورد.

ساعت و تقویم روز ایران