امروز: ۱۴۰۳/۳/۲۶

تولد خواجه نظام الملک وزیر دانشمند سلجوقی

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 408/11/22

خواجه نظام الملک، دانشمند و از شخصیت‌های مهم سیاسی - فرهنگی قرن پنجم هجری است که در طوس به دنیا آمد. او از جمله دانشمندانی است که تأثیر بسیار زیادی بر تحولات سیاسی و فرهنگی عصر خویش گذاشت. خواجه در دربار سلسله سلجوقیان به وزارت منصوب شد و در طی سی سال وزارت خود، در حل و فصل امور مملکتی تلاش بسیاری کرد و بسیاری از پیشرفت‌های ایران در زمان سلجوقیان، مدیون کاردانی و لیاقت او بود. از اقدامات مهم خواجه نظام الملک، تأسیس مدارس متعددی در شهرهای مهم بود که به نظامیه معروف شدند. خواجه از نویسندگان چیره دست ادب فارسی نیز به شمار می‌رود. او تجربه سالیان دراز وزارت خویش را درکتابی به نام سیاست نامه گردآوری کرده است.

ساعت و تقویم روز ایران