امروز: ۱۴۰۳/۲/۳

درگذشت ابهری فیلسوف و منجم ایرانی

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 663/4/19

اثیرالدین ابهری فیلسوف، منجم و ریاضی دان برجسته ایرانی از مشاهیر حکمای اسلام و از شاگردان امام فخر رازی و کمال‌الدین بن یونس بود. ابهری بیشتر اوقات عمر خود را به تدریس و تألیف کتاب پرداخت و آثار او با توجه به صاحب‌نظر بودن وی در منطق، حکمت، ریاضی و نجوم، از ارزش بسیاری برخوردار است. از این منجم و ریاضی دان ایرانی آثار بسیاری بر جای مانده که از میان آنها می‌توان به کتاب اصلاح اصول اُقلیدُس و هدایت الحِکمَه اشاره کرد.

ساعت و تقویم روز ایران