امروز: ۱۴۰۱/۷/۷

تولد ابوجعفر احمد بن ابراهیم قیروانی معروف به ابن جزّار، جغرافی دان، طبیب و فیلسوف مسلمان مغرب زمین

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 320/5/21

احمد بن ابراهیم بن ابی خالد، معروف به ابن جزار از مشاهیر اطبای اسلامی قرن چهارم هجری می‌باشد. وی برای رعایت شرافت مقام علم، به خانه کسی از ملوک و حکام نمی‌رفت و بیماران را تنها در خانه خود معاینه می‌نمود. ابن جَزّار بیش از هشتاد سال به قناعت و گوشه گیری زندگی کرد و بر خلاف دیگر پزشکان مغرب، از نزدیک شدن به سلاطین خودداری می‌کرد. مشهورترین کتاب وی، زادُالمُسافر در طب است که به چند زبان نیز ترجمه شده است. همچنین کتب الاعتماد، طِبُّ الفقرا و نیز کتاب اخبارُ الدّولَه در ظهور حضرت مهدی عج به مغرب از آثار ابن جزار می‌باشند. مرگ این طبیب مسلمان، در اوایل قرن پنجم هجری روی داد.

ساعت و تقویم روز ایران