امروز: ۱۴۰۳/۳/۲۶

تجزیه نور خورشید با به کارگیری روش‌های علمی

  • تقویم : میلادی
  • تاریخ رویداد : 1855/6/11

در یازدهم ژوئن 1855 میلادی تجزیه نور خورشید برای نخستین بار در تاریخ تحقیقات نوین فیزیکی توسط دو دانشمند آلمانی به نام‌های کی‌یر شهوف و بونسون انجام شد. البته بحث تجزیه نور خورشید از روزگاران دور مورد توجه بوده است. نظریه ارسطو درباره رنگین کمان قدیمی‌ترین نظریه‌ای است که بعدها دانشمندان دیگر نیز با آن آشنا شده‌اند. ابوعلی سینا، ابن هیثم و قطب الدین شیرازی دانشمندان مسلمانی هستند که با افزودن مطالبی بر نظریه ارسطو آن را به نحو قابل قبولی توجیه و تکمیل کردند و سرانجام کی یرشهوف و بونسون با استفاده از روش تجربی آن را ثابت نمودند.

ساعت و تقویم روز ایران