امروز: ۱۴۰۳/۵/۱

درگذشت ابن ندیم بغدادی مورّخ و کتاب شناس مسلمان

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 385/8/20

از زندگانی ابوالفرج محمد بن اسحاق بغدادی معروف به ابن ندیم، اطلاعات چندانی در دست نیست. او همانند پدرش شغل وَرّاقی داشت و کارش نسخه نویسی از کتب و فروش آنها بود. آشنایی او با کتاب‌های گوناگون، انگیزه‌ای برای نوشتن کتاب «الفهرست» را در او ایجاد کرد. ابن ندیم در کتابش همه‌ی علوم رایجِ عصر خود را که موجب شکوفایی تمدن اسلامی گردیده معرفی کرده و سپس به شرح زندگانی دانشمندان مشهور در آن علوم پرداخته است. ابن ندیم در این کتاب همچنین اخبار کتاب و رسالاتی را که دانشمندان درباره‌ی این علوم نگاشته‌اند برشمرده و شرح حال کاملی درباره‌ی نویسندگان آنها، آورده است. این مجموعه شامل شرح حال همه‌ی عالمان، فقیهان، ادیبان و دیگر دانشمندان اسلامی از گذشته تا روزگار ابن ندیم می‌باشد. او همچنین از تحقیق درباره‌ی ادیان و مذاهب معروف زمان خود نیز غافل نبود و در این زمینه هم، مطالبی گردآوری کرده است.

ساعت و تقویم روز ایران