امروز: ۱۴۰۰/۸/۳

اعلام پایان جنگ جهانی دوم

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1324/2/18

جنگ جهانی دوم که بر اثر فزون طلبی هیتلر با تصرف اتریش در قاره اروپا و قسمتی از قاره آفریقا و آسیا آغاز شده بود، در این روز پایان یافت. این جنگ در مقایسه با جنگ جهانی اول در حقیقت یک پدیده وحشتناک جهانی بود و این نبرد بزرگ نه تنها در اروپا، بلکه در آن سوی اقیانوس آرام، در سراسر شرق آسیا و در بخش‌هایی از قاره آفریقا به وقوع پیوست و دایره جنگ در دریا و خشکی شعله‌ور گردید. جنگ جهانی دوم صدمات جبران ناپذیری را بر بشریت وارد آورد که برخی آسیب‌های آن با گذشت بیش از نیم قرن، هنوز دامنگیر بشریت می‌باشد. آمار نشان می‌دهد که حدود 100 میلیون نفر مرد و زن برای این جنگ بسیج شده بودند. از این میان، چهل میلیون نفر از آنان یعنی به طور متوسط روزانه 25 هزار نفر به چنگال مرگ افتادند.

ساعت و تقویم روز ایران