امروز: ۱۴۰۰/۲/۱۸

تصرف مجدد شهر آمل از سوی علویان طبرستان به فرماندهی داعی کبیر

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 255/9/22

حسن بن زید علوی معروف به داعی کبیر نخستین سید علوی از نسل امام حسن مجتبی ع بود که در شمال ایران حکومت مستقل شیعی علویان را تشکیل داد و دست خلفای عباسی و عاملان منطقه‌ای آن‌ها را از طبرستان (شامل مازندران، گرگان و دو سوی سلسله جبال البرز در قسمت جنوبی مازندران) کوتاه کرد. خلیفه‌ی وقت عباسی با اعزام لشکری به فرماندهی دو سردار ترک، داعی کبیر را با شکست و اضمحلال مواجه ساخته و بخش‌های عظیمی از طبرستان را اشغال نمود. اما پس از مدتی، داعی کبیر با کمک دیلمیان مجدّدا بر طبرستان تسلط یافت و شهر آمل را در 22 رمضان سال 255 قمری در استیلای خویش قرار داد.

ساعت و تقویم روز ایران