امروز: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از مکه به مدینه و لَیلَة المبیت

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 1/3/1

مسئله ی هجرت پیامبر از مکه به مدینه، در جریان بیعت دوم عقبه تثبیت و تعیین شد. کفار قریش با آگاهی از این امر در صدد کشتن پیامبر برآمدند. برای این کار پیشنهاد ابوجهل مورد موافقت سران قریش قرار گرفت که براساس آن از هر تیره‌ی قریش، جوان دلیری برگزیده شود تا همه با هم شبانه به پیامبر حمله‌ور شوند و او را به قتل برسانند. خداوند، پیامبر را از توطئه‌ی قریش آگاه کرد و فرمان هجرت ایشان را در همان شب صادر فرمود. پیامبرص برای گمراه کردن کفار، على (ع) را در بستر خود قرار داد. این شب معروف به لیله المبیت شد و هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله مبدأ تاریخ مسلمانان واقع گردید.

ساعت و تقویم روز ایران