امروز: ۱۴۰۳/۳/۲۶

وفات ابوالحسن سهروردی فقیه و ریاضی دان

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 533/11/6

ابوالحسن سهروردی در علوم اسلامی متبحر بود، اما شهرت او بیشتر به جهت دانش و آگاهی چشمگیرش در علم ریاضی است. سهروردی مدتی نزد امام محمد غزالی عالم و نویسنده‌ی مشهور آن عصر، کسب علم کرد. اثر معروف سهروردی، اصول الجَبر و المُقابله نام داردکه امروزه به صورت نسخه‌ی خطی موجود است.

ساعت و تقویم روز ایران