امروز: ۱۴۰۰/۸/۳

آغاز جنگ جهانی دوم

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1318/6/10

جنگ جهانی دوم، آتشی بود که شعله‌های آن قسمت‌های وسیعی از دنیا را به کام خود کشید و هستی میلیون‌ها تن از مردم جهان را نابود کرد. این جنگ با حمله آلمان به لهستان و کشورهای همسایه آغاز شد و پس از مدتی به مناطق دیگر اروپا گسترش یافت. نیمه اول جنگ، با پیروزی آلمان و متحدانش همراه بود ولی دو سال آخر جنگ، دوره افول و سقوط آلمان بود. سرانجام با تسخیر آلمان توسط قوای متفق و بمباران اتمی ژاپن، این جنگ به پایان رسید. بسیاری از اثرات جنگ جهانی دوم چون افزایش قدرت دولت‌ها، تلفات سنگین و نیز پیشرفت تکنولوژی، مانند جنگ جهانی اول بود. این جنگ سرانجام پس از نزدیک به شش سال در اوت 1945 به پایان رسید و در حدود چهل میلیون کشته بر جای گذاشت. از نتایج پایدار پس از جنگ جهانی دوم می‌توان به ایجاد سازمان ملل و شروع جنگ سرد اشاره کرد.

ساعت و تقویم روز ایران