امروز: ۱۴۰۰/۸/۳

تصویب لایحه واگذاری امتیاز نفت شمال به شرکت آمریکایی استاندار اویل

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1300/8/30

دولت، درزمان صدارت احمد قوام‌السلطنه لایحه‌ای تنظیم کرد که بر اساس آن، امتیاز استفاده از نفت شمال ایران به شرکت معروف آمریکایی با نام «استاندارد اویل» واگذار می‌شد. بر اساس توافق بین دولت و مجلس، این لایحه به طور محرمانه به تصویب رسید تا شوروی و انگلیس در آن مداخله نکنند. علت واگذاری امتیاز نفت شمال گذشته از منافع مالی، برای ایجاد توازن در سیاست خارجی بود و دولت ایران میل داشت کشور سومی نیز در ایران دست به فعالیت‌های اقتصادی بزند.

دو روز پس از تصویب این لایحه، سر و صدای دولت شوروی بلند شد و طی یادداشت‌هایی به وزارت خارجه ایران، اعتراض شدیداللَّحن خود را که در حقیقت، حکم اولتیماتوم داشت، تسلیم کرد. متعاقب اعتراض دولت شوروی، دولت انگلستان نیز یادداشتی تسلیم دولت ایران نموده و به این امر اعتراض کرد. شوروی ضمن اعتراض خود، خواهان اجرای معاهده سابق نفت خود با ایران شد ولی از آنجا که این امر، خلاف قانون اساسی صورت گرفته بود، نمایندگان مجلس شورای ملی در برابر اعتراض شوروی و انگلیس ایستادند و به اولتیماتوم آنها توجهی نکردند.

ساعت و تقویم روز ایران