امروز: ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

درگذشت ابن یعیش ادیب و عالم عرب در حَلَب

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 643/5/25

ابوالبقا یعیش بن علی بن یعیش معروف به ابن یعیش، ادیب نحوی و از بزرگان نحو و فنون عربی است. او در شهرهای حَلَب، موصل و دمشق، نحو و حدیث آموخت و پس از تکمیل مراحل تحصیلی به تدریس مشغول شد. شهرت ابن یعیش بیشتر در علم نحو بود و شاگردان بسیاری از محضر درس این عالم بزرگ، کسب فیض کردند و هر یک در ردیف علمای عصر خود، قرار گرفتند که از بین آن‌ها می‌توان از «ابن خلکان» ادیب و مورخ شهیر قرن هفتم هجری نام برد. حاشیه شرح ابن جنی و شرح مفصل زمخشری از جمله آثار ابن یعیش می‌باشند. ابن یعیش سرانجام در 88 سالگی درگذشت.

ساعت و تقویم روز ایران