امروز: ۱۴۰۱/۵/۲۰

درگذشت ابن سعد واقدی کاتب طَبَقاتُ الکُبری

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 230/6/4

محمد بن سعد بن منیع زهری بصری معروف به ابن سعد واقدی از بزرگان علما و محدثین عامه در قرن سوم هجری است که به کاتب واقدی شهرت دارد. وی پس از فراگیری روایات تاریخی و علم حدیث به کلاس درس محمد بن عمرِ واقدی، مورخ مشهور آن عصر راه یافت و از شاگردان ممتاز او شد. اگرچه ابن سعد، در تدوین آثار خود از نوشته‌های استاد خویش بهره گرفته است، اما آن چه نام او را تاکنون زنده نگه داشته و موجب شهرت وی شده است مشهورترین اثر وی، «طَبقاتُ الکُبری» است که آن را یکی از بزرگ‌ترین نوشته‌ها در طبقات رُوات دانسته‌اند.

این کتاب، آگاهی‌های جامع و گسترده‌ای درباره زندگانی پیامبر اسلام و سه هزار نفر از صحابه و تابعین و عالمان، تا زمان خود، ارائه داده است. مطالب طبقات الکبری بسیار قابل توجه و در مواردی منحصر به فرد است. ابن ندیم طبقات وی را برگرفته از آثار واقدی، کلبی، هِیثَم بن عَدی و مداینی دانسته است. نگاهی به اسناد موجود در کتاب نشان می‌دهد که واقدی سهم عمده‌ای در آن داراست. ابن سعد مقیَّد است تا سند نقل‌ها را ذکر کند. وی در آغاز ساکن مدینه منوّره بوده اما بعداً به دیگر شهرها و از جمله بغداد رفته است. کتاب دیگری نیز با عنوان طبقاتُ الصَّغیر از وی باقی مانده است.

ساعت و تقویم روز ایران