امروز: ۱۴۰۳/۵/۱

تصرف جزیره پورتوریکو توسط مهاجمان امریکایی

  • تقویم : میلادی
  • تاریخ رویداد : 1898/3/1

جزیره پورتوریکو واقع در اقیانوس اطلس در شمال امریکای جنوبی، در سال 1493 میلادی توسط کریستف کلمب کشف شد و از سال 1509 میلادی به تصرف استعمارگران اسپانیایی درآمد و حدود 400 سال تحت حاکمیت آنها قرار داشت. در این میان، قیام‌های متعدد مردمی علیه اسپانیایی‌ها در نیمه اول قرن نوزدهم سرکوب شد. در سال 1868 نیز قیام مردمی اگرچه توفیقی نیافت اما مسئله استقلال پورتوریکو مطرح گردید. با این حال، در جریان کنفرانس پاریس در سال 1898 مالکیت امریکا بر این منطقه تثبیت و به عنوان جزئی از خاک امریکا شناسایی شد. امریکا پس از انضمام این جزیره به خود، آن را به زرّادخانه‌ای عظیم تبدیل کرد، به گونه‌ای که در این جزیره سیزده پایگاه نظامی ایجاد کرده است.

ساعت و تقویم روز ایران