امروز: ۱۳۹۸/۴/۴

افتتاح قصر شمس‌ العماره از سوی ناصرالدین شاه قاجار

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1246/9/20

قصر شمس‌العماره یکی از نخستین بناهای بلند تهران قدیم به شمار می‌آید که در سال 1244 ش به دستور ناصرالدین شاه قاجار ساخته شد و در سال 1246 ش برابر با 1284 ق کار بنای آن پایان یافت. شمس‌العماره به سبب داشتن نقشه مناسب و زیبا و آرایه‌های ساختمانی چون گچ بری، آینه کاری، کاشی کاری و نقاشی‌های دیواری و... یکی از زیباترین بناهای تاریخی تهران به شمار می‌آید. شمس‌العماره که در خیابان ناصرخسرو تهران در شرق میدان آرک قرار دارد، به عنوان کاخ و محل سکونت شاهان قاجار استفاده می‌گردید و هم اکنون به صورت موزه از آن استفاده می‌شود.

ساعت و تقویم روز ایران