امروز: ۱۴۰۲/۳/۱۰

مرگ آلکسی کلود کلرو ریاضی‌دان شهیر فرانسوی

  • تقویم : میلادی
  • تاریخ رویداد : 1765/6/4

آلکسی کلود کلرو، ریاضی‌دان فرانسوی در 29 ژانویه سال 1713 میلادی در شهر پاریس به دنیا آمد. وی از کودکی دارای هوش و استعداد فراوان بود به طوری که در ده سالگی ریاضیات می‌خواند و در سیزده سالگی رسالات و مباحثی درباره ریاضی نگاشت. کلرو در شانزده سالگی مقاله‌ای در ریاضیات نوشت که باعث تعجب بسیار ریاضی‌دانان گردید. تألیف این رساله، آغاز ترقی علمی او بود که باعث شد، وی به عضویت آکادمی علوم فرانسه انتخاب شود. کلرو از آن پس به طور جدی به کارهای علمی روی آورد و تحقیقات مثمر ثمری را به نتیجه رساند وی راهی برای تعیین و تثبیت شکل زمین از راه آزمایش به دست آورد که نیروی گرانش یا جاذبه زمین را در نقاط مختلف با اندازه‌گیری زمانِ نوسان آونگ اندازه‌گیری کرد.

کلرو هم‌چنین در باب حرکات ماه نیز تحقیقات جالبی به عمل آورد. وی تاثیرات کشش جاذبه سیاره زهره بر زمین را نیز حساب کرد و آن را با نیروی جاذبه و کشش ماه مقایسه نمود. آن‌گاه از تلفیق این نظر با نتایج تحقیقاتی یکی از دانشمندان هم عصر خود، نخستین رقم نسبتاً صحیح را برای جرم سیاره زهره و ماه را به دست آورد. پیروزی بزرگی که نصیب کلرو شد، محاسبه تأثیر جاذبه سیاره مشتری و زحل بر ستارگان دنباله‌دار بود و پس از محاسبات طولانی، چنین نتیجه گرفت که هر دو سیاره عظیم زحل و مشتری، باعث کندی حرکت ستارگان دنباله‌دار می‌شوند. آلکسی کلود کلرو سرانجام در 4 ژوئن 1765 میلادی در 52 سالگی درگذشت.

ساعت و تقویم روز ایران