امروز: ۱۳۹۸/۱۲/۹

فرود آمدن اولین سفینه فضایی بدون سرنشین بر سطح ماه

  • تقویم : میلادی
  • تاریخ رویداد : 1966/6/6

با شدت گرفتن رقابت فضایی بین امریکا و شوروی برای گردش به دور زمین، از سال 1966 میلادی، دور تازه‌ای از این مسابقه برای تسخیر فضا برای دستیابی به کره ماه آغاز شد. در این میان در ابتدا نخستین سفینه فضایی شوروی در چهارم آوریل 1966 میلادی به دور ماه گردش کرد و عکس‌هایی از کره ماه به زمین ارسال نمود. این مسئله باعث بیشتر شدن رقابت دو ابرقدرت شد تا اینکه دو ماه بعد، در ششم ژوئن 1966 میلادی یک سفینه امریکایی بدون سرنشین، برای اولین بار بر روی کره ماه فرود آمد و اطلاعاتی از سطح آن به زمین مخابره کرد. با اینکه از آغاز عصر تسخیر فضا، تقدم فناوری با روس‌ها بود، ولی از سال 1968 میلادی به بعد، امریکایی‌ها به طور محسوسی در این مسابقه پیش افتادند به طوری که در 21 ژوئیه 1969 میلادی برای اولین بار، یک امریکایی بر روی کره ماه فرود آمد و در آن راهپیمایی کرد.

ساعت و تقویم روز ایران