امروز: ۱۳۹۸/۷/۱

درگذشت عضدالدوله دیلمی معروف‌ترین امیر آل بویه در نجف اشرف

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 372/10/8

عمادالدوله در سال 338 قمری جانشینی خود و امارت فارس را به عضدالدوله تفویض نمود. عضدالدوله معروف‌ترین امیر آل بویه است و در طول سلطنت خویش در فتح بلاد و آبادی شهرها و ساختن کاخ‌ها همت گماشت. در زمان عضد الدوله اقتدار او از سواحل دریای عمان تا شام و در حدود مصر مسلم گردید. بند امیر در فارس از آثار اوست. همچنین نخستین بار در بغداد خطبه به نام او خواندند. عضد الدوله مذهب شیعه داشت و دربارش مجمع دانشمندان بود و کتاب‌های بسیاری به نام او نوشته‌اند. جنازه او را در جوار حرم مطهر علی بن ابی طالب ع به خاک سپردند.

ساعت و تقویم روز ایران