امروز: ۱۴۰۱/۴/۷

تحصن مشروطه طلبان به رهبری شیخ فضل الله نوری در حرم عبدالعظیم

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1286/4/3

پس از پیروزی نهضت مشروطه و روشن شدن خطر انحراف آن، اقدامات شیخ فضل الله نوری به عنوان یکی از عالمان بزرگ زمان، علیه مشروطه غیرمشروعه از اوایل سال 1286 شمسی آغاز شد. وی در روز سوم تیر همان سال در رأس عده‌ای از روحانیون و طلاب و اصناف که بالغ بر پانصد نفر می‌شدند در اعتراض به انحراف این نهضت به جریان غیردینی، در حرم حضرت عبدالعظیم در شهر ری متحصن شدند. وعاظ حاضر در آن تحصُّن، همه روزه ضمن ایراد سخنرانی، حکومت مشروطه را خلاف شرع دانسته و تقاضای جدّی از شاه به عمل آورده که باید مشروطه، مشروعه شود.

در همان ایام شیخ فضل الله نوری به تمام علمای ایران تلگراف زد و ضمن برشمردن اعمال ضداسلامی که در قالب مشروطیت انجام می‌گرفت، از همه علما خواست علیه این جریان انحرافی به پا خیزند. شیخ فضل الله نوری می‌گفت: «انقلاب مشروطه از اصول اولیه خود منحرف شده و عناصر مخالف اسلام در زیر لباس مشروطه خواهی، قصد دارند، تیشه به ریشه اسلام بزنند.» این تحصن یکی از بهانه‌های مهم فاتحان تهران برای اعدام شیخ فضل الله نوری در 11 مرداد سال 1288 شمسی برابر با 13 رجب 1327 قمری گردید.

ساعت و تقویم روز ایران