امروز: ۱۴۰۳/۳/۱۰

تقویم قمری

ابومنصور حسن بن زین الدین عاملی، عالم فقیه، رجالی، ادیب و شاعر، فرزند شهید ثانی، و از شاگردان مقدس اردبیلی، ملاعبدالله یزدی و شهید ثانی بود. شیخ حسن بر اثر تلاش مستمر به سرعت مدارج علمی را پیمود و

سید محمد بن علی بن حسین موسوی عاملی، ملقب به شمس‌الدین، دخترزاده شهید ثانی، عالمی فقیه، محدثی فاضل و محقق بود. وی نزد پدر و مقدس اردبیلی و دیگران درس آموخت. حاشیه استبصار، مدارکُ الا

ابن عسکر، پس از طی مراحل مقدماتی تحصیل، طب ابن سینا را نیز فرا گرفت و به تحقیقات و مطالعاتش در زمینه علوم اسلامی ادامه داد. از ابن عسکر، رساله‌ای برجای مانده که شامل گزارشی از احوال برخی

در سال 986 قمری، سلطان مراد عثمانی لشکری متجاوز از صد هزار تن، از جمله نیروی بزرگی از تاتارهای کِریمه را برای تسخیر آذربایجان فرستاد. با این اقدام، دوره‌ طولانی صلح ایران و عثمانی به پایا

شاه اسماعیل دوم مردی عیاش و خون‌خوار و سفیه بود و چون در جوانی در هرات به دست معلمی سنی مذهب تربیت یافته بود، بر آن شد که چون به شاهی برسد، مذهب شیعه را براندازد و همین کار را کرد. وی پس از به

شاه طهماسب صفوی یازده پسر داشت که بزرگ‌ترین آن‌ها، موسوم به محمد خدابنده بود. وی در هنگام مرگ پدر 45 سال داشت و هر چند یکسال بعد به تخت سلطنت نشست، اما در هنگام مرگ پدر به جهت ضعفی که در

عزالدین حسین فرزند عبدالصمد جَبَلی عاملی پدر شیخ بهایی و از نوادگان حارث بن اعور همدانی و از شاگردان شهید ثانی و حسن بن جعفر کَرَکی بود و از آنان اجازه اجتهاد داشت. عزالدین پس از اتمام تحصیلات

عزالدین سید حسین از عالمان قرن دهم هجری در سال 906 قمری در یکی از روستاهای جبل عامل لبنان متولد شد. او به تحصیل علوم متداول عصر خویش پرداخت و به مقامات عالی علمی و عرفانی دست یافت. سرانجام، بدخواها

ابن طولون دمشقی در سال 880 قمری در دمشق به دنیا آمد و در سراسر عمرش، بی وقفه به تحقیق، تدریس و تألیف پرداخت. وی در پایان تحصیلاتِ متداولِ عصر خویش به آموختن علم حدیث روی آورد. ابن طولون از معدود رج

عبدالقادر بَدَوانی در دربار اکبر شاه تیموری، منصب قضاوت داشت، اما اوضاع نامناسب دربار را تحمل نکرد و از کار دست کشید. قادری، بعدها مأمور ترجمه‌ی کتاب‌های زبان سانسکریت و جمع آوری آن‌

ابوالقاسم نورالدین علی بن عبدالعالی عاملی میسی معروف به ابن مفلح از بزرگان و متبحرین علمای شیعه قرن دهم هجری است که با محقق کرَکی معاصر و از اساتید شهید ثانی می‌باشد. وی عالمی محقق و زاهد و عا

ظهیرالدین محمد بن میرزا عمر از نوادگان امیر تیمور گورکانی در سال 899 قمری، پس از فوت پدر در 11 سالگی وارث حکومت فرغانه در ماوراءُ النَّهر گردید. وی در ابتدا، یازده سال با ملوک ازبک و تاتار جنگید و

در سال 930 قمری شاه اسماعیل صفوی درگذشت و فرزند او، شاه طهماسب در یازده سالگی بر تخت سلطنت نشست و کشور دچار آشفتگی شد. نیروهای ازبکان هرات را متصرف شده و بلخ را محاصره کردند و گمان داشتند که شاه صف

شاه اسماعیل صفوی در رجب سال 930 قمری هنگامی که عازم قفقاز بود بیمار شد و در نوزدهم این ماه در نزدیکی سراب جان سپرد. در آن زمان او 38 ساله بود و 24 سال از پادشاهی وی می‌گذشت. جسد اسماعیل اوّل ر

زین العابدین عبدی بیک شیرازی ملقب به نویدی در شیراز به دنیا آمد. او از کاتبان و نویسندگان دیوان شاه طهماسب صفوی بود و به ادب فارسی علاقه داشت. بزرگ‌ترین اثر این مورخ ایرانی، کتابی درباره 

میرزا شرف جهان قزوینی خطاط، ادیب و شاعر، متخلص به شرف. در جوانى مقدمات دانش و ادب را در زادگاه خود فراگرفت، سپس در شیراز نزد امیر غیاث الدین، دانشمند نام آورِ آن زمان، علوم متداول را فرا گرفت

فقیه بزرگوار و دانشمند عالی‌قدر شیعه، زین‌الدین بن نورالدین عاملی پس از تحصیلات مقدماتی نزد پدر خویش، دروس خود را ادامه داد و یکی از مفاخر نامدار شیعه گردید. او به منظور ادامه تحصیلا

محمد بن برهان الدین خاوندشاه بلخی معروف به میرخواند در سال 837 قمری در بلخ به دنیا آمد. در جوانی به هرات رفت و در دستگاه وزیر امیرعلیشیر نوایی وارد شد و از کمک‌های وی برخوردار گردید. میرخ

محمد هروی در خاندانی مشهور در شهر بلخ در شمال افغانستان متولد شد، اما بیشتر عمر خود را در هرات گذراند. هروی به سبب مراتب علمی‌اش، مورد توجه امیرعلی شیر نوایی، وزیر دانشمند سلسله گورکانیان

عبدالرحمن بن احمد بن محمد جامی، صوفی، ادیب نحوی و شاعر ماهر در سال 817 قمری در جام در خراسان به دنیا آمد. وی در فنون طریقت، از مریدان نقشبندیه بود و ارتباط فراوانی با پیر طریقت داشت. جامی را شیعه د

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۵۱۶ مورد.

ساعت و تقویم روز ایران