امروز: ۱۴۰۳/۲/۳

پایان جنگ‌های سیزده ساله در اروپا

  • تقویم : میلادی
  • تاریخ رویداد : 1714/3/6

جنگ‌های 13 ساله اروپا در 14 مه 1702 میلادی به تحریک انگلستان و پس از بروز اختلافاتی درباره سلطنت در اسپانیا آغاز شد. در این سال و بر اساس قرارداد موسوم به "تجزیه" قرار بود با مرگ پادشاه اسپانیا، تاج و تخت آن به فرمان‌روای اتریش برسد که ادعای فرانسه برای پادشاهی بر اسپانیا، باعث شعله‌ور شدن جنگی شد که 13 سال به طول انجامید و در جریان آن، هزاران نفر از نیروهای طرفین، جان خود را از دست دادند. جنگ‌های سیزده ساله میان فرانسه و اسپانیا از یک سو و دولت‌های عضوِ اتحاد کبیر لاهه یعنی انگلیس، هلند و آلمان از سوی دیگر روی داد. این جنگ‌ها سرانجام در 6 مارس 1714 میلادی به موجب معاهده راش تات که میان شارل ششم، امپراتور پروس و اتریش و لویی چهاردهم شاه فرانسه به امضا رسید، خاتمه پذیرفت.

ساعت و تقویم روز ایران