امروز: ۱۴۰۰/۱۱/۱

ضربت خوردن امام علی (ع) به دست عبدالرحمن ابن ملجم مرادی

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 40/9/19

پس از جنگ نهروان میان امام علی (ع) و خوارج، سه تن از آنان در خانه کعبه برای قتل معاویه، عمروعاص و امام علی (ع) هم پیمان شدند که در شب نوزدهم رمضان، مبادرت به آن کار نمایند. عبدالرحمن بن ملجم مرادی که از یاران سابق امام علی (ع) بود، در این شب، ضربتی را بر فرق مبارک امام وارد می‌سازد و اثر زخم و زهر شمشیر، امام را ناتوان ساخته و در 21 رمضان به شهادت می‌رساند.

ساعت و تقویم روز ایران